کارکنان فعلی یا جویندگان کار در کانادا باید مراقب مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی پست می‌کنند باشند. زیرا ۶۵ درصد از شرکت‌ها گفته‌اند که کارکنان جدیدشان را بر اساس پست‌های آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی گزینش می‌کنند. ۶۴ درصد از این شرکت‌ها این استراتژی را مؤثر می‌دانند و ۴۱ درصد از متقاضیان کار پس از حضور در شبکه‌های اجتماعی، شغلشان را از دست می‌دهند. بر اساس این نظرسنجی، تنها ۱۸ درصد از شرکت‌های کانادایی خط ‌مشی مکتوب و از پیش تعیین شده دررابطه‌با رسانه‌های اجتماعی برای کارمندانشان دارند.