بخش بزرگی از برنامه سطوح مهاجرت ۳ سال آینده که توسط IRCC اعلام شد، تحت برنامه نامزدهای استانی (PNP) است. این بدان معناست که تا سال ۲۰۲۵، یک پنجم از تعداد کل ساکنان دائمی جدید از طریق PNP پذیرفته خواهند شد. در حالی که استان‌ها مهاجرانی که به بهترین وجه به نیروی کار استان کمک خواهند کرد را انتخاب می‌کنند، حرف آخر در مورد اینکه آیا یک نامزد می‌تواند مقیم دائم شود را اداره مهاجرت می‌زند.