شان فریزر (وزیر مهاجرت) و هلنا جازک (وزیر خدمات عمومی) از راه‌اندازی پلتفرم جدیدی برای ارائه خدمات اداره مهاجرت خبر دادند که تا پاییز ۲۰۲۳ آغاز به کار خواهد کرد. پلتفرم جدید کاربرپسندتر است و توجه ویژه‌ای به تجربه مشتریان در رفع نیازهای‌شان دارد.