یک پروژه (آزمایشی ویژه) مهاجرت نیروی کار (خلبان) (NBCWP) در نیوبرانزویک راه‌اندازی شد . هدف پروژه آزمایشی مشترک بین دولت‌های فدرال و استانی رسیدگی به کمبودهای بحرانی نیروی کار در این استان است. این پروژه از این نظر ویژه است که نه تنها مهاجرت اقتصادی به استان را فراهم می‌کند، بلکه خدماتی همچون آموزش مهارت‌ها و آموزش زبان را برای مهاجرینی که از طریق این پروژه وارد می‌شوند تضمین می‌کند.