مجمع وزرای مسئول مهاجرت (FMRI) جلسه ای را در تورنتو برگزار کرد که در آن وزرای مهاجرت فدرال، استانی و منطقه ای متعهد شدند که برای به حداکثر رساندن مزایای مهاجرت برای کانادا با یکدیگر همکاری کنند. آنها بر اهمیت یک رویکرد هماهنگ برای رسیدگی به فرصت ها و چالش های مهاجرت، با تمرکز بر مهاجرت اقتصادی برای رفع نیازهای نیروی کار و در عین حال پرداختن به زیرساخت های اجتماعی، مسکن و خدمات اسکان تاکید کردند. وزرا نقش مهاجرت در کمک به تنوع، اقتصاد و رفع نیازهای بازار کار و همچنین اهمیت حمایت از واکنش کانادا به بحران‌های انسانی و نیازهای تازه واردان آسیب‌پذیر را به رسمیت شناختند. نتایج گزارش مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) که اخیراً منتشر شده است، یک سیستم مهاجرتی برای آینده کانادا به وزرا ارائه شد. موضوعات کلیدی در این گزارش شامل ایجاد تجربه ای خوشایندتر برای تازه واردان، ادامه همسویی مهاجرت با نیازهای بازار کار، و توسعه یک برنامه رشد جامع و هماهنگ، از جمله در میان شرکای فدرال و استانی-منطقه ای (FPT)، برای حمایت از مهاجران است. وزرا به موضوعات مربوط به خدمات اسکان، مسکن، زیرساخت ها و خدمات اجتماعی با تمرکز بر بهبود نتایج و حفظ افراد تازه وارد پرداختند. آنها در مورد برنامه دانشجویان بین المللی، آسیب پذیری دانش آموزان، یکپارچگی برنامه، و همسویی برنامه های مجوز کار با نیازهای بازار کار بحث کردند. وزرا همچنین در مورد جذب تازه واردان فرانسوی زبان به کانادا بحث و بررسی کردند و سیاست مهاجرت فرانسوی زبان را بررسی کردند. FMRI یک نهاد تصمیم گیری است که با هدف حمایت از یک سیستم مهاجرتی منعطف و موثر برای کانادا، با چشم انداز تقویت مزایای مثبت اقتصادی و اجتماعی مهاجرت در سراسر کشور، انجام می شود.