IRCC در هشتمین قرعه‌کشی ۲۰۲۳ اکسپرس انتری برای ۷۰۰۰ متقاضی تمام برنامه‌ها (زیرشاخه‌های CEC، FSWP و FSTP) با حداقل امتیاز ۴۸۴، دعوت نامه صادر کرده است. در ۱۵ مارچ نیز IRCC برای ۷۰۰۰ متقاضی با حداقل امتیاز ۴۹۰ در CRS دعوتنامه صادر کرده بود. نکته قابل توجه این قرعه کشی اینست که اگرچه معمولا قرعه کشی‌ها هر دو هفته یکبار انجام می شود اما در این دور برای دومین هفته متوالی IRCC برای تعداد زیادی از متقاضیان اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرده است. قرعه‌کشی ۲۳ مارچ دومین قرعه‌کشی بزرگ اکسپرس انتری است.