اداره آمار کانادا اعلام کرد با وجود افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی، نرخ تورم در ماه ژانویه به ۵.۹ درصد کاهش یافت. به گفته این سازمان، قیمت بنزین در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر ۴.۷ درصد افزایش داشته است و قیمت مواد غذایی در ماه ژانویه با نرخ کمی بالاتر (۱۰.۴ درصد) از ماه دسامبر (۱۰.۱ درصد) افزایش یافته است. به گفته اداره آمار کانادا کاهش قیمت خدمات شبکه­‌های بی‌سیم (Cellular services) یکی از بزرگترین عوامل کاهش نرخ تورم در ماه ژانویه بود.