با برداشته شدن اقدامات بهداشت عمومی مرتبط با Omicron در چندین استان، نیروی کار کانادا در ماه فوریه بهبودی کامل یافت. Statistics Canada عملکرد بازار کار کانادا را در تاریخ ۱۳ تا ۱۹ فوریه اندازه‌گیری کرد. پس از تشدید اقدامات بهداشت عمومی در دسامبر و ژانویه، بسیاری از آنها در هفته ذکر شده در ماه فوریه لغو شدند. چندین استان در حال تسهیل اثبات مقررات واکسیناسیون و افزایش محدودیت‌های ظرفیت در رستوران‌ها، خرده‌فروشان، تئاترها و سالن‌های ورزشی بودند. نرخ بیکاری برای اولین بار به زیر سطح قبل از کووید-۱۹ کاهش یافت و به ۵/۵ درصد رسید. قبل از همه‌گیری، در فوریه ۲۰۲۰، نرخ بیکاری ۵/۷ درصد بود. رکورد نرخ بیکاری در می ۲۰۱۹، ۵/۴ درصد بود. بر مبنای فصلی، نرخ کل بیکاری مهاجران در فوریه ۵/۷ درصد بود، در حالی که در فوریه ۲۰۲۰، ۵/۹ درصد بود.