بررسی های جدید نشان می‌دهد که نرخ بیکاری برای مهاجران اخیر کمترین میزان ثبت شده است و اشتغال سریع‌تر از جمعیت کانادا در حال رشد است. بر اساس نظرسنجی آمار نیروی کار کانادا در ماه مارس، نرخ بیکاری برای مهاجرانی که در پنج سال گذشته وارد کانادا شده اند،به پایین ترین حد خود رسیده است. گزارش تازه منتشر شده ای شرایط بازار کار کانادا را در هفته ۱۳ تا ۱۹ مارس نشان می دهد. در این هفته، استان ها محدودیت های بهداشت عمومی را کاهش دادند. تمام محدودیت های ظرفیت و الزامات اثبات واکسیناسیون در انتاریو، مانیتوبا، آلبرتا و کبک برداشته شد. به طور کلی، بیکاری کانادا ۰/۲ درصد کاهش یافت و به ۵/۳ درصد رسید، که پایین‌ترین نرخ ثبت شده از زمان ارائه داده‌های مشابه در سال ۱۹۷۶ است. آمار کانادا نرخ بیکاری را بر اساس تعداد افراد بیکار به عنوان درصدی از نیروی کار محاسبه می‌کند.