جاستین ترودو، شجاعت زنان، دختران و دانشجویان ایران را در برابر سرکوب حکومت جمهوری اسلامی ستود و گفت :«ما در کنار آنها ایستاده‌ایم، به همین دلیل، کانادا اقدامات بیشتری علیه حکومت ایران و به اصطلاح «پلیس اخلاق» آن اعلام کرده است.» شعار دهمین سالگرد روز جهانی دختر، «اکنون زمان ما است، حقوق ما، آینده ما» تعیین شده است.