نتیجه آخرین قرعه‌کشی اکسپرس انتری ۲۰۲۳ که ۱۲ آوریل انجام شد، صدور ۳۵۰۰ دعوتنامه برای متقاضیان اقامت دائم کانادا خواهد بود. متقاضیان که نیروهای متخصص و ماهر هستند، باید از سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS)، حداقل ۴۸۳ امتیاز کسب می‌کردند.