نگاهی به به روز رسانی برنامه نامزدهای استانی در ماه گذشته و نتیجه گیری از سراسر کشور: برنامه های نامزدی استانی کانادا (PNP) تقریباً ۵۰۰۰ دعوت نامه برای درخواست نامزدی استانی در ماه مارس صادر کرد که این تعداد مشابه با ماه های گذشته است. کانادا، PNP را در سال ۱۹۹۸ معرفی کرد تا مزایای مهاجرت را به طور یکنواخت بین استان ها گسترش دهد و مهاجرت به استان های کوچکتر و مناطق کم جمعیت کشور را تشویق کند. امروزه PNP سهم قابل توجهی از مهاجرت اقتصادی به اکثر استان ها و مناطق در کانادا را به خود اختصاص می دهد. در واقع، بسیاری از استان های کوچکتر کانادا مانند نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوا اسکوشیا، نیوبرانزویک، مانیتوبا و ساسکاچوان برای برآوردن نیازهای جمعیتی و نیروی کار خود به این برنامه وابسته هستند. انتظار می رود تا سال ۲۰۲۴، PNP ها به تنهایی منجر به پذیرش بیش از ۹۳۰۰۰ مهاجر در سال به عنوان مقیم دائم شوند.