نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در بخش تولید با ۱.۶٪ کاهش به ۷۶.۶٪ در سه‌ماهه سوم سال جاری رسید که از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ بی‌سابقه است. استفاده از ظرفیت در ۱۴ صنعت از ۲۱ صنعت تولیدی اصلی کاهش یافته‌است که تقریباً ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. در بخش معدن و استخراج نفت و گاز، استفاده از ظرفیت با ۰.۹ ٪ افزایش به ۸۲.۳٪ در سه‌ماهه سوم رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۹ است.