از اول ژانویه، افراد غیرکانادایی از خرید ملک مسکونی به مدت دو سال منع شدند اما چند روز قبل از اعمال این ممنوعیت، تعدادی معافیت از جمله برای بسیاری از کارگران خارجی و دانشجویان بین المللی اعلام شد. دولت فدرال این ممنوعیت را به عنوان بخشی از بودجه آوریل خود اعلام کرد و گفت که این اقدام در جهت بهبود قیمت مسکن برای کانادایی‌ها است. در راستای این ممنوعیت افراد غیر مقیمی که اقدام به خرید ملک کنند و هرکسی که آگاهانه به آنها کمک کند محکوم و تا ۱۰۰۰۰ دلار جریمه خواهند شد، همچنین دادگاه‌ها این اختیار را خواهند داشت که دستور فروش ملک را صادر کنند.