دانشجویان بین‌المللی که بخش عمده‌ای از پنج سال گذشته را در کانادا گذرانده باشند می‌توانند املاک بیش از ۵۰۰ هزار دلار را خریداری کنند. کارگرانی که حداقل چهار سال قبل از خرید ملک در کانادا حضور داشته و سه سال از آن را کار کرده و اظهارنامه مالیاتی داده‌اند. دیپلمات ها، کارکنان کنسولی و اعضای سازمان‌های بین المللی مقیم کانادا. پناهندگان با وضعیت اقامت موقت، از جمله افرادی که از جنگ فرار می‌کنند.