در اوایل July ، بازگشایی تدریجی مرز کانادا با مسافران معافی که کاملا واکسینه شده بودند آغاز شد. سپس در 19 July، وزارت بهداشت کانادا اعلام کرد که محدودیت ها در August 9 حتی کمتر خواهد شد. تا September 7، ما انتظار داریم که مرز برای گردشگران کاملاً واکسینه شده از همه کشورها باز شود. البته ، ما هنوز در یک پاندمی هستیم و این اقدامات ممکن است تغییر کند.