با توجه به نیاز دولت کانادا برای بهبود شرایط اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو جهت جبران کمبود نیروی کار، وزیر مهاجرت، شان فریزر، در روز ۷ اکتبر از لغو موقت سقف ۲۰ ساعت کار در هفته برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خبر داد. از ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، دانشجویان بین‌المللی ساکن در کانادا و اتباع خارجی که پیشتر درخواست مجوز تحصیلی را درخواست داده‌اند می‌توانند از این تغییر موقت استفاده کنند.