بر اساس حکم دادگاه فدرال، اتباع خارجی که به دنبال تحصیل در کانادا هستند اگر نتوانند تمام یا بخشی از شهریه خود را در زمان ارائه درخواست مجوز تحصیل خود بپردازند، با مشکل مواجه نخواهند شد. طبق مقررات مهاجرت و حفاظت از پناهندگان(IRPR)، متقاضی فقط باید ثابت کند که در یک رشته تحصیلی پذیرفته شده است و نیازی به اثبات اینکه تمام یا بخشی از شهریه را پرداخت کرده، ندارد. تا زمانی که متقاضی بتواند نشان دهد منابع مالی لازم برای پرداخت شهریه و سایر هزینه‌ ها را دارد، امکان درخواست مجوز تحصیلی برای او وجود دارد و این دسته از متقاضیان برای شهریه پرداخت نشده در مرحله ارسال درخواست، جریمه نخواهند شد.