صاحبان خانه‌های تورنتو تا دوم فوریه فرصت داشتند تا به شهرداری اعلام کنند که آیا خانه‌شان خالی است یا کسی در آن ساکن است. شهرداری، مهلت دوم فوریه را تا آخر فوریه تمدید کرد. برای اولین بار در تورنتو، صاحبان خانه‌های خالی باید مالیات بپردازند. کسانی که به‌موقع خالی‌بودن خانه‌شان را اطلاع ندهند مشمول ۲۵۰ دلار جریمه می‌شوند. صاحب‌خانه‌هایی که وضعیت پُر یا خالی بودن خانه‌شان را حتی با تاخیر نیز اعلام ‌نکنند، مشمول یک درصد مالیات اضافه‌برمعمول می‌شوند. میزان مالیات هر خانه در انتاریو، براساس ارزش ارزیابی شده هر ملک تعیین می‌شود.