با رشد تعداد دانشجویان خارجی در کانادا، نگرانی برای سوء استفاده از دانشجویان نیز افزایش یافته است که شامل گزارش‌هایی است که در آن‌ها دانشجویان خارجی توسط نمایندگان خارج از کشور (که از کالج‌های کانادا کمیسیون دریافت می‌کنند) با وعده مشاغل سودمند و راه آسان برای مهاجرت فریب خورده و پس از ورود به کانادا با واقعیت‌های تلخ مواجه شده‌اند. قوانین جدید که از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ اجرایی می‌شوند، شامل قطع قرارداد با هر نماینده تحصیلی است که به نوعی درسوءاستفاده و گمراه کردن دانشجویان یا دادن اطلاعات غلط به آن‌ها دخیل بوده‌ است و کالج‌های انتاریو اجازه‌ی دادن وعده‌هایی که قادر به عملی کردن آن نیستند از جمله تضمین وضعیت تحصیل، استخدام یا مهاجرت را ندارند.