کانادا مرزهای خود را برای مسافران بیشتری باز می کند، اما هنوز اقدامات بهداشت عمومی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. پس از نزدیک به یک سال و نیم، کانادا از ساعت August 9, 12:01 مجدداً به روی گردشگران آمریکایی کاملا واکسینه شده باز می شود. در حال حاضر، قوانین جدید فقط به طور خاص برای شهروندان ایالات متحده و ساکنان دائمی اعمال می شود. انتظار می رود که به بقیه اتباع در Sepetember 7 اجازه ورود داده شود – بسته به وضعیت پاندمی در آن زمان. کانادا تنها در صورتی شما را “واکسینه کامل” در نظر می گیرد که واکسن های تأیید شده در کانادا مانند Pfizer ، Moderna ، Astra Zeneca و Janssen (Johnson & Johnson) را دریافت کرده باشید. همچنین باید ورود شما به کانادا پس از ۲ هفته از دوز دوم واکسن خود باشد.