دور جدید دعوتنامه های تجربه بین المللی کانادا، 996 دعوت نامه برای مجوز کار در هفته منتهی به 25 اوت ارسال کرد. از این تعداد، 923 مورد تحت بزرگترین دسته IEC ویزای تعطیلات کاری ارسال شده اند که تعداد کل دعوت نامه ها در سال 2023 اکنون به 98249 رسیده است. علاوه بر این، IEC 2023 نقاط جدیدی را برای بلژیک (200)، شیلی (2500) و تایوان (1000) در دسته ویزای تعطیلات کاری اضافه کرده است. 17220 مکان هنوز در دسته ویزای تعطیلات کاری برای سال 2023 موجود است، با 24886 نامزد در حال حاضر از 33 کشور مختلف. فقط 71 دعوت نامه تحت رده حرفه ای های جوان ارسال شده است، در حالی که فقط 2 دعوت نامه در بخش تعاونی بین المللی (کارآموزی) صادر شده است. طبق آخرین به روز رسانی زمان پردازش IRCC، زمان پردازش فصل IEC 2023 اکنون 2 هفته تا 9 هفته بهبود یافته است.