اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) تغییری در شرایط آزمون پزشکی برای متقاضیان اکسپرس انتری را اعلام کرده است. از 1 اکتبر 2023، متقاضیان اکسپرس انتری جدید و اعضای خانواده آنها دیگر نیازی به انجام آزمایش اولیه پزشکی مهاجرت (IME) در هنگام ارسال درخواست خود ندارند. در عوض، از متقاضیان خواسته می شود پس از دریافت دعوت نامه برای درخواست (ITA) مدرکی مبنی بر امتحان پزشکی خود را در Profile Builder پیوست کنند. اگر متقاضیان قبلا یک IME را برای درخواست دیگری تکمیل کرده باشند، می توانند آن را در درخواست فعلی خود بگنجانند. اگر هرگز تحت IME قرار نگرفته اند، می توانند یک سند خالی آپلود کنند. در مواردی که IRCC نیاز به معاینه پزشکی داشته باشد، متقاضیان دستورالعمل هایی را در مورد زمان تکمیل آن دریافت خواهند کرد.