Statistics Canada اخیراً به‌روزرسانی ماهانه خود را در مورد استخدام در فرصت‌های شغلی درماه ژوئن منتشر کرده است. فرصت‌های شغلی در کانادا نسبت به ماه گذشته (بین ماه می تا ژوئن) ۳.۲ درصد افزایش یافته است و ۳۲۲۰۰ شغل بیشتر در سراسر کشور موجود است. این باعث می‌شود که برای سه ماه متوالی تعداد کل فرصت‌های شغلی کانادا از ۱میلیون فراتر رفته باشد.