دولت کانادا در مسیر تصویب لایحه‌ای است که به وزیر مهاجرت اجازه می‌دهد که از کاندیداهای اکسپرس انتری بر اساس شغل، توانایی زبان، مقصد مورد نظر یا هر گروه دیگری که از اهداف اقتصادی کانادا حمایت می کند دعوت کند.