انتاریو برای سومین سال متوالی، نرخ شهریه کالج‌‌ها و دانشگاه‌‌های دولتی را برای دانشجویان اهل انتاریو ثابت نگه می‎‌دارد و تغییر نمی‌دهد ، اما به کالج‌ها و دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود تا شهریه دانشجویانی را که اهل استان انتاریو نیستند، تا پنج درصد افزایش دهند. جیل دانلوپ، وزیر کالج ‌ها و دانشگاه‌ ها در بیانیه خبری گفت، نرخ شهریه سال تحصیلی ۲۴-۲۰۲۳ برای دانشجویان انتاریو بدون تغییر خواهد بود. گزارشی در اواخر سال گذشته از سوی حسابرس کل انتاریو منتشر شد که نشان داد، تأثیر کاهش شهریه و عدم تغییر آن این بود که دانشگاه‌ ها مجبور شدند شهریه دانشجویان بین‌المللی را افزایش دهند.