از ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد)، پرداخت مزایای کارکنان جدید سال ۲۰۲۳ آغاز شده و براساس میزان درآمد، به کارکنان مجرد تا سقف ۱۵۱۸ دلار و به متاهلین تا سقف ۲۶۱۶ دلار اختصاص داده شده. این مزایا در سه پیش‌پرداخت و یک پرداخت نهایی انجام می‌شود و واریز هرکدام ممکن است تا ۱۰ روز طول بکشد.