تسلط روی زبان فرانسه با حداقل نمره NCLC 7 توانسته شانس پروفایل‌هایی که امتیازشان در سیستم جامع رتبه‌بندی CRS پایین است را افزایش دهد. به‌طوری‌که حداقل امتیاز قبولی به پایین‌ترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده و تاکنون ۷۱ درصد از دعوتنامه‌ها، به پروفایل‌های فرانسوی زبان اختصاص داده شده است.