بر اساس رده‌بندی موسسه پژوهشی پوینت ۲ (Point2)، شهرهای کانادا بر اساس شاخص شادمانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌ و به‌ترتیب زیر بوده‌اند: ۱- کالدون (انتاریو) ۲- میلتون (انتاریو) ۳- هالتون هیلز (انتاریو) ۴- کلارینگتون (انتاریو) ۵- برلینگتون (انتاریو) ۶- لِویس (کبک)