انتاریو هر ساله پذیرای یک سوم از تازه‌واردان به کاناداست و دولتش اعلام کرده است که ۲۵ میلیون دلار اضافی را طی سه سال در برنامه مهاجرتی شاخص خود سرمایه گذاری می‌کند، تا از دو برابر شدن تعداد مهاجران ماهر با هدف رفع کمبود نیروی کار و ارتقای رشد اقتصادی استان حمایت کند.