برای اولین بار، از استراتژی استعدادهای فناوری در کانادا رونمایی شد. برنامه جدید اداره مهاجرت کانادا که هدف آن جذب نیروی کار متخصص در حوزه‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است. یکی از جذابیت‌های این برنامه، امکان دریافت ویزا توسط دورکاران است.