دراپریل ۲۰۲۲، جمعیت کانادا نزدیک به ۳۹ میلیون نفر تخمین زده شده. طی سه ماه اول امسال، حدود ۱۲۸ هزارنفر به جمعیت این کشور اضافه شده که بالاترین نرخ رشد در مدت زمان مشابه از سال ۱۹۹۰ است.