مهاجران، از جمله افراد غیرقانونی، دانشجویان و پناهندگان، روز یکشنبه در شهرهای سراسر کانادا راهپیمایی کردند تا قبل از تشکیل مجدد پارلمان فدرال در روز دوشنبه، به دنبال وضعیت اقامت دائم برای همه باشند. در تورنتو، مهاجران و هواداران در سراسر مرکز شهر، از جمله از تقاطع خیابان‌های Yonge و Dundas، راهپیمایی کردند، که باعث شد پلیس در رسانه‌های اجتماعی پست کند که ترافیک در منطقه به تاخیر افتاده است. معترضان از دولت می خواهند که یک برنامه بدون محدودیت ایجاد کند که به همه مهاجران و مهاجران غیرقانونی، بدون استثنا، وضعیت اقامت دائم ارائه می دهد. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که یک کارشناس سازمان ملل در اوایل ماه جاری برنامه کارگران خارجی موقت کانادا را «محل پرورش اشکال معاصر برده‌داری» خواند.