وزیر مهاجرت کانادا، آغاز انتخاب‌های گروه‌محور اکسپرس انتری را اعلام کرد. بر این اساس، برای همه داوطلبانی که حداقل امتیاز سیستم رتبه‌بندی اکسپرس انتری را داشته باشند، دعوتنامه ارسال نمی‌شود و اولویت با افرادی است که عضو یکی از ۶ دسته اعلام شده باشند.