اگر کانادا تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد ۲۰۲۰۰۰ مهاجر جدید داشته باشد، تعداد کل مهاجرانی که در این سال وارد کانادا شده‌اند به رکورد ۴۶۵۰۰۰ مهاجر می‌رسد. این تعداد مهاجر، در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان هدف‌گذاری سال ۲۰۲۳ تعیین شده بود. تعداد مهاجران امسال تا ۱۰ آگوست و طبق اعلام اداره مهاجرت (IRCC)، ۲۶۳۱۸۰ نفر بوده است.