ملکه الیزابت دوم پس از ۷۰ سال سلطنت بر کانادا درگذشت. این مناسبت هم برای رهبران این کشور و هم برای کانادایی‌ها بسیار مهم است، زیرا پایان طولانی‌ترین پادشاهی در تاریخ مشترک المنافع را نشان می‌دهد و عصر جدیدی را با یک پادشاه آغاز می‌کند. مرگ ملکه باعث ایجاد زنجیره‌ای از تغییرات اعم از سوگندنامه‌ها و عناوین کلیدی تا تمبرها و ارزهای کانادایی می‌شود.