درآمد کشاورزان کانادایی در سه فصل اول سال ۲۰۲۲ ۱۳.۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ افزایش داشت. تقاضای قوی بین‌المللی و عرضه داخلی محدود قیمت‌ها را بالا برد و باعث شد که بیشتر غلات و دانه‌های روغنی درآمد مثبت داشته باشند. کل درآمدهای هر استان در این زمینه افزایش یافته است، در درجه اول آلبرتا، از ۳.۱ میلیارد دلار به ۱۶.۳ میلیارد دلار افزایش داشته که تقریباً ۴۰ درصد از افزایش درآمد کشور در این زمینه را تشکیل می‌دهد.