دانشجویان بین‌المللی که تا پیش از سیاست موقت فعلی اجازه 20 ساعت کار در هفته را داشتند، خواهان تمدید این سیاست شدند که به آن‌ها اجازه کار تمام وقت می‌دهد و تا 31 دسامبر 2023 اعتبار دارد. اداره مهاجرت درحال بررسی نتایج آن، از طریق ارسال نظرسنجی است.