?نوسازی پلتفرم دیجیتال: IRCC در حال راه‌اندازی یک پلتفرم دیجیتال جدید و کاربرپسند برای بهبود خدمات است. ?همسویی با بازار کار: کانادا قصد دارد افراد تازه‌وارد را به مشاغل پر تقاضا جذب کند تا اقامتشان آسان‌تر شود. ?استراتژی رشد هماهنگ: IRCC قصد دارد از تازه‌واردان برای رسیدن به مسکن و مراقبت‌های بهداشتی، با مشارکت دولت‌های محلی، حمایت کند. ?استقبال از مهاجرت به کانادا: کانادا در تلاش است تا روند مهاجرت را شفاف‌تر و انسان محورتر کند. ?تمرکز روی مسکن و مراقبت‌های بهداشتی: IRCC در حال رسیدگی به چالش‌های مسکن و مراقبت‌های بهداشتی است که تازه‌واردان با آن مواجه هستند. ?حمایت از تازه‌واردان و ساکنان: تلاش برای کمک به ساکنان دائم و موقت در اولویت قرار گرفته است. ?مشارکت فدرال و محلی: همکاری با دولت‌های فدرال و محلی برای نتیجه‌بخش بودن طرح‌ها و موفقیت، بسیار مهم است.