حداقل دستمزد جدید در انتاریو، مانیتوبا، ساسکاچوان، نوا اسکوشیا، نیوفاندلند و لابرادور و جزیره پرنس ادوارد از اول اکتبر 2023 اجرایی خواهد شد. امسال حداقل دستمزد توسط بریتیش کلمبیا در اول ژوئن و کبک در اول می افزایش یافت، پس از اینکه حداقل دستمزد فدرال در اول آوریل به 16.65 دلار افزایش یافت. حداقل دستمزد کمترین میزان دستمزد تعیین شده توسط استان های کانادا است. این حداقل حقوقی است که کمتر از آن یک کسب و کار نمی تواند هیچ کارمندی را به طور قانونی استخدام کند. این حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن سن یا تعداد ساعات کار برای همه کارکنان اعمال می شود و پرداخت کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده غیرقانونی است.