برنامه استراتژی استعدادهای فناوری که اخیرا توسط وزیر مهاجرت اعلام شده بود و شامل ۴ برنامه عملیاتی بود، به‌طور رسمی جذبِ یکی از برنامه‌ها را آغاز کرد. هدف این برنامه برای اعطای ویزای کار، رسیدن به سقف ۱۰۰۰۰ متقاضی متخصص در یک سال است.