قرعه کشی های اکسپرس انتری در سال 2023 یک پیچ و خم برای متقاضیان اقامت دائم کانادا بوده است که شاهد اولین تغییرات و افزایش امتیازات قطعی بوده است. قرعه کشی های اکسپرس انتری مبتنی بر دسته در 28 ژوئن 2023 با دور اول دعوت نامه ها با تمرکز بر مشاغل مراقبت های بهداشتی به واقعیت تبدیل شد. و توقف اخیر در قرعه کشی ها از 26 اکتبر که مشکل توقف این است که شانس دعوت برای درخواست حتی از چنگ مهاجران ماهر در داخل و خارج از کانادا با امید زیاد دور می شود. توجه اکسپرس انتری اکنون به افراد بسیار ماهرتر با مشخصاتی قوی تر از همیشه در زمینه آموزش، تجربه کاری و مهارت زبانی بالا تغییر کرده است.