بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم کانادا در سال جاری به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند و به ۳ درصد برسد. مرکز آمار کانادا به‌تازگی گزارش داده که نرخ تورم کل در ماه گذشته از ۶.۳ درصد در دسامبر به ۵.۹ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی کانادا پیش‌بینی کرده است که تورم تا اواسط سال به حدود ۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی خواهد رسید. البته، همه این پیش‌بینی‌ها در صورتی تحقق خواهد یافت که کانادا از رویدادهای غیرمنتظره جهانی که می‌تواند باعث افزایش مجدد تورم شود، در امان بماند.