تعداد پرونده‌های عقب ‌مانده، به بیشترین سطح در ۹ ماه گذشته رسید. backlog بزرگ مهاجرت به کانادا در حال افزایش است و اکنون به بالاترین سطح از فوریه 2023 رسیده است و به مرز 1 میلیون رسیده است. بنابراین، اگر برای مهاجرت یا ویزای کانادا درخواست داده اید یا در فکر درخواست درخواست مهاجرت یا ویزای کانادا هستید، ممکن است مجبور شوید کمی بیشتر صبر کنید یا در حال حاضر بیشتر از حد معمول منتظر بمانید. عقب ماندگی IRCC به عنوان هر درخواست شهروندی، مهاجرت یا ویزا که بیشتر از استاندارد خدمات اداره مهاجرت عادی طول می کشد، تعریف می شود. backlog مهاجرت به کانادا از 30 آوریل 2023 به طور مداوم در حال افزایش بوده است، تا اینکه آخرین داده های رسمی موجود تا 31 اکتبر 2023 که دیروز توسط IRCC به روز شده است، افزایش یافته است. اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) گزارش می دهد که 936500 درخواست کل شهروندی، مهاجرت و ویزای موقت به صورت معوقه وجود دارد که بیشتر از استانداردهای خدمات پردازش IRCC عادی طول می کشد.