در دوران اعتصاب کارکنان دولت و IRCC که ۲ هفته طول کشید، ۱۰۰ هزار درخواست در صف بررسی مانده. شان فریزر، وزیر مهاجرت اعلام کرده که بازگشت به روال معمول بررسی پرونده‌ها، چند ماه طول می‌کشد.