سازمان مهاجرت کانادا اعلام کرده که پیرسون تست انگلیسی را برای متقاضیان مهاجرت به کانادا تایید می‌کند. از اواخر ۲۰۲۳ تست PTE به همراه دو تست CELPIP و IELTS که از سوی متقاضیان برنامه کلاس اقتصادی برای نشان دادن مهارت آنها در زبان انگلیسی ارائه می‌شود، مورد تایید IRCC خواهد بود. سازمان مهاجرت از متقاضیان کلاس اقتصادی کانادا می‌خواهد که مهارت زبانی خود را نشان دهند. تحقیقات آمار کانادا دریافته که مهارت قوی در زبان انگلیسی یا فرانسوی ورود مهاجر را به چرخه اقتصاد کانادا سرعت می‌بخشد.