بر اساس قانون سلامت کانادا، هیچ کانادایی نباید از جیب خود برای خدمات ضروری پزشکی هزینه پرداخت کند. استان‌ها و مناطق گام‌های مثبتی برداشته‌اند، اما برای اطمینان از اینکه هزینه‌ای برای بیمار برای خدمات بهداشتی بیمه‌شده وجود ندارد، کار بیشتری لازم است. شواهدی مبنی بر پرداخت هزینه های ساکنین از جیب خود برای دسترسی به خدمات تشخیصی مانند سونوگرافی، ام آر آی و سی تی اسکن وجود دارد خدماتی که باید بدون هزینه در دسترس باشند و این قابل قبول نیست. طی هفته‌های آینده، دولت پرداخت‌های انتقال سلامت کانادا را صادر خواهد کرد و کسر هزینه‌های بیمار در طول سال‌های مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعمال خواهد شد.