از ۳۰ ژانویه اعضای خانواده برخی از کارگران خارجی دارای اقامت موقت، واجد شرایط دریافت مجوز کار شدند. در مرحله اول، به اعضای خانواده کارگرانی با دستمزد بالا که تحت برنامه کارگران خارجی با اقامت موقت یا برنامه تحرک بین المللی به کانادا آمده‌اند امکان داده می‌شود تا برای مجوز کار آزاد درخواست دهند. وزیر مهاجرت شان فریزر اعلام کرد که برای مدتی موقت، به اعضای خانواده متقاضیان اصلی در برنامه کارگران خارجی با اقامت موقت (TFWP) و برنامه تحرک بین المللی (IMP)، مجوز کار داده می‌شود و این اقدام در راستای کمبود مداوم نیروی کار صورت می‌گیرد.