IRCC (مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا) یک تمدید جدید برای خط مشی عمومی موقت خود ایجاد می کند که به آموزش از راه دور اجازه می دهد برای PGWP (مجوز کار پس از فارغ التحصیلی) واجد شرایط باشد. تا 31 دسامبر 2023، دانشجویانی که کمتر از پنجاه درصد از تحصیلات واجد شرایط PGWP خود را در خارج از کانادا به پایان رسانده اند، همچنان واجد شرایط مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) خواهند بود.