کانادایی‌هایی که با بیماری مواجه هستند، باید احساس کنند که از آنها حمایت می‌شود و شغل‌شان در حین بهبودی محافظت می‌شود. به همین دلیل است که دولت کانادا برای بهبود مزایای دوران بیماری بیمه اشتغال (EI) اقدام می‌کند. وزیر کار و استخدام،اعلام کرد از تاریخ ۱۸دسامبر مزایای دوران بیماری EI از ۱۵هفته به ۲۶هفته به صورت دائمی تغییر خواهد کرد. مزایای دوران بیماری EI به میزان ۵۵٪(تا حداکثر مبلغ ۶۳۸ دلار) از میانگین درآمد هفتگی متقاضی پرداخت می‌شود.